Philanthropy Forum Steering Commmittee

Chair: Maria Rankka, Stockholm Chamber of Commerce

Camilla Bäckström, Senior Advisor, Social Innovation Forum

Pontus Braunerhjelm, Swedish Entrepreneurship Forum

Dan Brändström, Professor

Dilsa Demirbag Stone, Berättarministeriet

Kerstin Fagerberg, Chairman of The Association of Swedish Foundations, SEB

Annika Levin, Cultural Consultant

Filip Wijkström, Stockholm School of Economics

Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB

Amelie Silfverstolpe, Volontärbyrån

Maria Dahl Torgerson, Vinnova

Agneta Trygg, Summit and Confident Children

Adjuncts: Britt-Marie Nordström, Swedish Entrepreneurship Forum and Johanna Palmberg, Swedish Entrepreneurship Forum

Följ oss på: